FÖR INFORMATION OM LEDIGA LOKALER

Marcus Rosengren
Kontraktsförvaltare | Property Manager
+46 708 45 51 84
marcus.rosengren@newsec.se

FÖRVALTAS AV

Newsec Asset Management AB
Box 5365, 102 49 STOCKHOLM

Linda Palmgren,
Förvaltare; linda.palmgren@newsec.se
tel; 08 55 80 50 20

Besöksadress: Humlegårdsgatan 14
Växel: 08-558 050 00
Fax: 08-558 050 01
www.newsec.se

SERVICEANMÄLAN

Du når kundportalen via www.newsec.se. Gå in under Hyresgäster och sedan Serviceanmälan. Vid akuta fall når du serviceanmälan på tel:
020 – 639 732 (020-NEWSEC) dygnet runt

ADRESS

Klarabergsviadukten 90, Blekholmstorget 30
Stockholm

FASTIGHETSÄGARE

Klara Strand Property AB

MENY